top of page

Gwangju Jungang Park

Client : Kumho E&C

Design Compitition for Gwangju Jungang Park

September, 2018

[크기변환][건축] 전체 조감도-0912
[크기변환][건축] 단지 투시도-0912-1_줄무늬
[크기변환][조경] 목재체험장&목재전시-0912-1
[크기변환][조경] 숲속놀이터-0912-1
bottom of page